Nazwa usługi: Deklaracja na podatek rolny
   
Miejsce załatwienia sprawy:


plac Tadeusza Kościuszki 1/
22-460 Szczebrzeszyn
tel. +48 846821095
fax. +48 846821030

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony formularz deklaracji DR-1
  • Załącznik ZR-1/A. Dane o nieruchomościach rolnych powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale także nieruchomość posiadającą odrębny adres (miejsce położenia).
  • Załącznik ZR-1/B. Załącznik zawiera dane dotyczące zwolnień podatkowych (ulg), których podstawą prawną jest ustawa o podatku rolnym. Załącznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypełnia, jeśli nie korzysta ze zwolnień lub ulg podatkowych.
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: DR-1 Deklaracja na podatek rolny - Ministerstwo Finansów
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: