Nazwa usługi: Deklaracja na podatek leśny
   
Miejsce załatwienia sprawy:


plac Tadeusza Kościuszki 1/
22-460 Szczebrzeszyn
tel. +48 846821095
fax. +48 846821030

   
Wymagane dokumenty:
  • DL-1 - deklaracja na podatek leśny
  • DL-1/A - część uzupełniająca dane o nieruchomościach leśnych
  • DL-1/B - część uzupełniająca dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu)
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: