Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
   
Miejsce załatwienia sprawy:


plac Tadeusza Kościuszki 1/
22-460 Szczebrzeszyn
tel. +48 846821095
fax. +48 846821030

   
Wymagane dokumenty:
     
  Sposób załatwienia sprawy:
     
  Czas załatwienia sprawy:
     
  Tryb odwoławczy:
     
  Podstawa prawna:
     
  Inne informacje:
     
  Formularz elektroniczny:
     
  Formularze tradycyjne:
     
  Dokumenty dodatkowe:
     
  Usługi powiązane: