Nazwa usługi: Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Miejsce załatwienia sprawy:


plac Tadeusza Kościuszki 1/
22-460 Szczebrzeszyn
tel. +48 846821095
fax. +48 846821030

   
Wymagane dokumenty:
  • deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: